Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.2968728 giây)
Internal Combustion Engine Technology and Applications of Biodiesel Fuel
Tác giả: Wang Enhua,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
ISBN: 9781839687495
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Động cơ đốt trong
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9452 Định dạng: PDF
Tăng áp động cơ đốt trong
Tác giả: Võ Nghĩa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Động cơ đốt trong
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18514 Định dạng: PDF
Thực hành động cơ đốt trong
Tác giả: Hoàng Minh Tác,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18831 Định dạng: PDF
Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong
Tác giả: Văn Thị Bông,
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21542 Định dạng: PDF
Lý thuyết động cơ đốt trong
Tác giả: Văn Thị Bông,
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết động cơ đốt trong
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22356 Định dạng: PDF
Internal combustion engines : applied thermosciences
Tác giả: Ferguson Colin R,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 621.43
ISBN: 9781118926376 (Adobe PDF)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Electronic control of switched reluctance machines
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Newnes , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.43
ISBN: 0750673516
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43872 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục