Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Bảo vệ các hệ thống điện
Tác giả: Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Lý thuyết hệ thống
Tác giả: Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4032
 
Bảo vệ các hệ thống điện
Tác giả: Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Bệnh học thận - tiết niệu - sinh dục và lọc máu trẻ em
Tác giả: Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.6
 
Các kỹ thuật và sử dụng thuốc trong sơ sinh học
Tác giả: Phạm Thị Thanh Mai, Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9201
 
Từ điển thuật ngữ chọn giống cây trồng Anh Việt = English - Vietnamese glossary/dictionary on plant breeding
Tác giả: Hoàng Tuyết Minh, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  631.5203
 
Sách tra cứu về chất lượng điện năng
Tác giả: Bạch Quốc Khánh, Đinh Thành Việt, Hoàng Hữu Thuận, Lê Văn Doanh, Nguyễn Sỹ Chương, Phùng Anh Tuấn, Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
1

Truy cập nhanh danh mục