Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Management information systems
Tác giả: James A O'Brien, George M Marakas
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4032
 
Phương án tối ưu trong quản trị và kinh doanh
Tác giả: Michael C Jackson, Thế Anh
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4032
 
Introduction to management science : a modeling and case studies approach with spreadsheets
Tác giả: Frederick S Hillier, Mark S Hillier
Xuất bản: Dubuque: McGrawHill Companies, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  658.4032
 
Information Systems Solutions
Tác giả: Horn Richard L Van, R Leon Price
Xuất bản: : William Benton, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4032
 
Lý thuyết hệ thống
Tác giả: Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4032
 
Information Systems : Achieving Success by Avoiding Failure
Tác giả: Joyce Fortune, Geoff Peters
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4032
 
How to Do Systems Analysis
Tác giả: John E Gibson, William F Gibson, William T Scherer
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4032
 
1

Truy cập nhanh danh mục