Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Sử dụng thuật toán PGPSO giải bài toán điều độ công suất phản kháng
Tác giả: Trần Quang Khải, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Khảo sát tổn thất trên lưới điện Tp. Hồ Chí Minh và các biện pháp giảm tổn thất
Tác giả: Nguyễn Đức Lê, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện sử dụng phương pháp biến đổi Wavelet & áp dụng vào lưới công ty truyền tải ...
Tác giả: Ngô Mạnh Trung, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Áp dụng thuật toán IPSO để tính toán điều độ tối ưu cho nhà máy diện có chu trình hỗn hợp
Tác giả: Hoàng Kim Lập, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31210151
 
Ứng dụng thuật toán PSO cải tiến tính toán phân bố công suất tối ưu đa mục tiêu
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31910151
 
Hệ thống quản lý nhà máy thông minh giải pháp tối ưu hóa hệ thống điện trong nhà máy Procter & Gamble (P&G)
Tác giả: Hoàng Thanh Lam, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  696
 
Quản lý công suất cho máy phát phân tán trong hệ Microgrid
Tác giả: Đinh Quang Tú, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Áp dụng một số thuật toán cải tiến tính toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Lê Đình Lương, Hồ Đắc Lộc, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31910151
 
ETAP và ứng dụng trong phân tích hệ thống điện
Tác giả: Đặng Tuấn Khanh, Huỳnh Quang Minh, Huỳnh Quốc Việt, Lê Đức Thiện Vương, Nguyễn Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Nguyễn Nhật Nam, Phạm Đình Anh Khôi, Phạm Thị Minh Thái, Trần Thế Tùng, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31910285
 
1

Truy cập nhanh danh mục