Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 100 kết quả
Circuits and networks : analysis and synthesis
Tác giả: A Sudhakar, Shyammohan S Palli
Xuất bản: Dubuque Iowa: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới điện thông minh
Tác giả: Hồ Viết Lực
Xuất bản: Đà Nẵng: Đại học Đà Nẵng, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Hướng dẫn đồ án môn học điện 1 - Thiết kế mạng điện
Tác giả: Hồ Văn Hiến
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Synchronized phasor measurements and their applications
Tác giả: A G Phadke, JS Thorp
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Hướng dẫn thiết kế, lắp đặt mạng điện dân dụng
Tác giả: Nguyễn Trọng Thắng, Trần Thế San
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Giải tích mạch điện
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý hệ thống lưới điện quận Tân Phú
Tác giả: Nguyễn Gia Thoại, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Circuit analysis for dummies
Tác giả: John M Santiago
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Lưới điện và hệ thống điện
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Lý thuyết mạch . Tập 1
Tác giả: Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Túy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục