Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Giáo dục phòng chống ma túy chất gây nghiện trong trường sư phạm đào tạo giáo viên trung học cơ sở
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Giáo dục phòng chống ma túy các chất gây nghiện ở các trung tâm học tập cộng đồng
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Những vấn đề cơ bản về công tác giáo dục phòng chống ma túy
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Hướng dẫn dạy nghề nấu ăn : cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sau cai nghiện
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hàn Quốc: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  641.5
 
Hướng dẫn dạy nghề tin học văn phòng cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sau cai nghiện
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Tây: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.425
 
Hướng dẫn công tác xây dựng trường học không ma túy
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.784
 
Hướng dẫn giảng dạy nghề nuôi cá cho thanh thiếu niên, học sinh-sinh viên sau cai nghiện
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.425
 
Hướng dẫn dạy nghề thêu cho thanh niên, học sinh - sinh viên sau cai nghiện
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.425
 
Giáo dục đại học ở Việt Nam
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.597
 
Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục