Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 175 kết quả
How to eat : the pleasures and principles of good food
Tác giả: Nigella Lawson, Arthur Boehm
Xuất bản: New York: John Wiley, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
The Boston Cooking-School cook book [electronic resource]
Tác giả: Fannie Merritt Farmer
Xuất bản: New York: Bartlebycom, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
Complete Slow Cooker Cookbook [electronic resource] : Essential Recipes for Hearty and Delicious Crockery Meals, Menus, ...
Tác giả: Wendy Louise
Xuất bản: Naperville: Sourcebooks Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
Vegan on the cheap : great recipes and simple strategies that save you time and money
Tác giả: Robin Robertson
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
So easy : luscious, healthy recipes for every meal of the week
Tác giả: Ellie Krieger, Alexandra Grablewski
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
The illustrated kitchen bible
Tác giả: Victoria Blashford-Snell
Xuất bản: London New York: DK, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
Cook the perfect
Tác giả: Marcus Wareing, Jeni Wright
Xuất bản: New York: DK Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
Food for fifty
Tác giả: Mary Molt
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
Weight Watchers new complete cookbook
Tác giả:
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
How to cook everything. 2,000 simple recipes for great food
Tác giả: Mark Bittman, Alan Witschonke
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục