Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.4800005 giây)
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0072827580
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10534 Định dạng: RAR
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073289132
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media, literacy, and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2012
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073526150 (acidfree paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073378909
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073281239
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Singapore : McGrawHill , 2010
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0071078770
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2010
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0077286405 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mass communication theory : foundations, ferment, and future
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Stamford CT : Cengage Learning , 2015
Ký hiệu phân loại: 302.2301
ISBN: 1285052072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146526 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục