Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.4799467 giây)
IT innovation for adaptability and competitiveness : IFIP TC8 WG8.6 seventh Working Conference on IT Innovation for Ada...
Tác giả: Fitzgerald Brian,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , 2004
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 140208000X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16459 Định dạng: PDF
Scaling a Software Business [electronic resource] : The Digitalization Journey
Tác giả: Fitzgerald Brian,
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 9783319531151 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117516 Định dạng: PDF
Scaling a Software Business: The Digitalization Journey
Tác giả: Fitzgerald Brian,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2017
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 9783319531151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Scaling a Software Business: The Digitalization Journey
Tác giả: Fitzgerald Brian,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 9783319531168
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục