Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 289 kết quả (0.3544336 giây)
Very-Large-Scale Integration
Tác giả: Kim Ho Yeap,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 65525
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Value & Purpose of Management Education : Looking Back and Thinking Forward in Global Focus
Tác giả: Cornuel Eric,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9781000586046
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Extended store : How digitalization effects the retail space design
Tác giả: Barbara Anna,
Thông tin xuất bản: Milan : FrancoAngeli , 2021
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9788835132523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Quản trị doanh nghiệp
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nhập môn quản trị học
Tác giả: Đặng Văn Minh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1997
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị học nhập môn : Các nhà kinh doanh cần biết
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1997
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các khu chế xuất TPHCM - Thực trạng hoạt động và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khu chế xuất
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1032 Định dạng: PDF
Tỉnh Đồng Nai với các khu công nghiệp trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa đất nước
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2170 Định dạng: PDF
Tỉnh đồng Nai : định hướng chiến lược khuyến khích trí thức về quê lập nghiệp từ nay đến năm 2010.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2002
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3315 Định dạng: PDF
Lý thuyết quản trị kinh doanh : Giáo trình
Tác giả: Mai Văn Bưu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục