Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 322 kết quả (0.0199641 giây)
Branding for nonprofits : developing identity with integrity
Tác giả: DK Holland
New York: Allworth Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658
 
Chuyện quản trị doanh nghiệp : những kỹ năng và kinh nghiệm quản trị trong thực tiễn kinh doanh ở Việt Nam
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Thời báo Kinh tế Sài Gòn Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658
 
Business confidential [electronic resource] : lessons for corporate success from inside the CIA
Tác giả: Peter Earnest
New York: American Management Association, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658
 
Management : a practical introduction
Tác giả: Angelo Kinicki
New York: McGrawHillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658
 
Essentials of contemporary management
Tác giả: Gareth R Jones
Boston Mass: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658
 
Business Management : Real-World Applications and Connections, Student Text
Tác giả: Leslie W Rue
: McgrawHill Companiesinc, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658
 
Mcgraw-Hill's conquering GMAT verbal and writing [electronic resource]
Tác giả: Douglas Pierce
New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658
 
Introduction to management science with spreadsheets
Tác giả: William J Stevenson
Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658
 
Management : people, performance, change
Tác giả: Luis R Gomez-Mejia
Boston: McGrawHill Irwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658
 
MBA in a day : what you would learn at top-tier business schools, if you only had the time!
Tác giả: Steven Stralser
Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục