Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.629997 giây)
Scaling a Software Business: The Digitalization Journey
Tác giả: Fitzgerald Brian,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 9783319531168
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Scaling a Software Business: The Digitalization Journey
Tác giả: KlaasJan Stol,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 9783319531151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing software requirements : a use case approach
Tác giả: Leffingwell Dean,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 032112247X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9664 Định dạng: CHM
Managing Iterative Software Development Projects (Addison-Wesley Object Technology)
Tác giả: Bittner Kurt,
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 032126889X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16103 Định dạng: CHM
Software Project Management For Dummies®
Tác giả: Luckey Teresa,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Publishing Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 0471749346
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16173 Định dạng: PDF
The software project manager's bridge to agility [electronic resource]
Tác giả: Sliger Michele,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 0321572785
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36470 Định dạng: CHM
Software project management for dummies
Tác giả: Luckey Teresa,
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 0471749346
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40679 Định dạng: PDF
Reflections on management [electronic resource] : how to manage your software projects, your teams, your boss, and yours...
Tác giả: Humphrey Watts S,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 0131385577
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65096 Định dạng: PDF
Agile retrospectives : making good teams great
Tác giả: Derby Esther,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 0977616649
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65101 Định dạng: PDF
Interpreting the CMMI [electronic resource] : a process improvement approach, second edition
Tác giả: Kulpa Margaret K,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.1068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 74290 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục