Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2462 kết quả (0.6299488 giây)
The geology and mapping of granite batholiths
Tác giả: Cobbing John,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2000
Ký hiệu phân loại: 552.3
ISBN: 3540676848
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65904 Định dạng: PDF
Digital Nature Photography : The Art and the Science
Tác giả: John,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 778.93
ISBN: 0240808568
ID: 15290 Định dạng: CHM
Control systems for live entertainment
Tác giả: Huntington John,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierFocal Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 792.024
ISBN: 0240809378
ID: 66097 Định dạng: PDF
The service-oriented media enterprise : SOA, BPM, and web services in professional media systems
Tác giả: Footen John,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierFocal Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 338.4730223
ISBN: 0240809777
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65870 Định dạng: PDF
The complete guide to Windows server 2008
Tác giả: Savill John,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.4
ISBN: 0321502728
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66240 Định dạng: PDF
Linux complete command reference
Tác giả: Purcell John,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Red Hat Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 005.4469
ISBN: 0672311046
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66135 Định dạng: PDF
Economics
Tác giả: Sloman John,
Thông tin xuất bản: Harlow : FT Prentice Hall , 2006
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0273705121
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66119 Định dạng: PDF
SCIENTIFIC APPROACH TO SCIENTIFIC WRITING.
Tác giả: BLACKWELL JOHN,
Thông tin xuất bản: BERLIN : SPRINGER , 2011
Ký hiệu phân loại: 808.0666
ISBN: 9781441997876
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 65841 Định dạng: PDF
Writing a report [electronic resource] : how to prepare, write and present really effective reports
Tác giả: Bowden John,
Thông tin xuất bản: Oxford : How To Books , 2008
Ký hiệu phân loại: 808.06665
ISBN: 1848032889
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 66220 Định dạng: PDF
Systems thinking [electronic resource] : coping with 21st century problems
Tác giả: Boardman John,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9781420054910
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66131 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục