Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.374953 giây)
Environmental finance : a guide to environmental risk assessment and financial product
Tác giả: Labatt Sonia,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Sons , 2002
Ký hiệu phân loại: 363.735
ISBN: 0471123625
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Carbon finance : the financial implications of climate change
Tác giả: Labatt Sonia,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 363.738
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114842 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục