Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 42 kết quả (0.5200022 giây)
Absolute beginner's guide to VBA
Tác giả: Paul McFedries,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Pearson Education , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0789730766
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7103 Định dạng: CHM
Formulas and functions with Microsoft Excel 2003
Tác giả: McFedries Paul,
Thông tin xuất bản: : Que Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 0789731533
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13183 Định dạng: PDF
VBA for the 2007 Microsoft Office system
Tác giả: McFedries Paul,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Que Publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 0789736675
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15586 Định dạng: PDF
Microsoft office Powerpoint 2007 Visual Quick Tips
Tác giả: Mcfedries Paul,
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 9780470089736
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Teach yourself visually windows home server
Tác giả: McFedries Paul,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.4476
ISBN: 0470226390 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Windows XP simplified : service pack 2 edition
Tác giả: McFedries Paul,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0764583298 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Teach yourself visually computers
Tác giả: McFedries Paul,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0764597531 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Microsoft Windows Vista unleashed
Tác giả: McFedries Paul,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Sams Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0672328941
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 28138 Định dạng: PDF
iPhone 3GS
Tác giả: McFedries Paul,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 384.53
ISBN: 9780470524220
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 30446 Định dạng: PDF
Formulas and functions with Microsoft Office Excel 2007
Tác giả: McFedries Paul,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Que , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 0789736683
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31355 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục