Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Formulas and functions with Microsoft® Office Excel 2007
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Indianapolis Indiana: Pearson Education Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
HTML5 guidelines for Web developers
Tác giả: Klaus Förster, Be Öggl
Xuất bản: Boston MA: Pearson Education Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
A first course in probability
Tác giả: Sheldon M Ross
Xuất bản: Upper Saddle River New Jersey: Pearson Education Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Formes urbaines, de l'îlot à la barre
Tác giả: Philippe Panerai, Jean Castex, Jean-Charles Depaule
Xuất bản: Indianapolis Indiana: Pearson Education Inc, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  711.4
 
Performance by Design : Computer Capacity Planning by Example
Tác giả: Daniel A Menasec, Virgilio AF Almeida
Xuất bản: New Jersey: Pearson Education Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004
 
Thinking mathematically
Tác giả: Robert Blitzer
Xuất bản: Boston: Pearson Education Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
The great scrummaster : #scrummasterway
Tác giả: Zuzana Šochová
Xuất bản: The United States of America: Pearson Education Inc, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Internetworking with TCP/IP
Tác giả: Douglas Comer
Xuất bản: Upper Saddle River New Jersey: Pearson Education Inc, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Autocad 2022 for interior design and space planning : the design approach
Tác giả: Beverly L Kirkpatrick, Hossein Assadipour, Dave Byrnes, James M Kirkpatrick
Xuất bản: Hoboken: Pearson Education Inc, 2021
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.285
 
Cisco Network Admission Control. Vol. 2, NAC network deployment and troubleshooting
Tác giả: Jazib Frahim, Omar Santos, David White
Xuất bản: Indianapolis Ind London: Cisco Pearson Education distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục