Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thực hành điện, điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Lam Yên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ddc:  629.254
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu mô hình hệ thống điều khiển bơm thủy lực bằng cơ, cảm biến tránh các vật cản khi xe vận hành và hạn chế tai n...
Tác giả: Lê Tự Chí Bảo, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Nguyễn Thành Tân, Phạm Thanh Tường, Trần Thanh Quang, Trịnh Thành Tài
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện thân ô tô
Tác giả: Bùi Duy Phong, Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Lam Yên, Nguyễn Văn Bản, Trương Đình Nhậm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu, khai thác hệ thống điện động cơ Toyota Vios 2007. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình động cơ 1NZ-FE
Tác giả: Nguyễn Văn Hanh, Châu Tiến Vương, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thực hành điện, điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Lam Yên
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hướng dẫn đồ án hệ thống điện, điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu và thiết kế module điều khiển điện thân xe trên ô tô
Tác giả: Trần Minh Đệ, Đỗ Nhật Trường, Đỗ Trần Việt Khoa, Phạm Tuấn Khanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục