Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Kỹ thuật nuôi thả hải sản
Tác giả: Huy Linh
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  639.8
 
Kỹ thuật phòng và trị bệnh nuôi thủy sản
Tác giả: Nguyễn Khắc Khoái
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  639.8
 
Aquaculture ecosystems : adaptability and sustainability
Tác giả: Saleem Mustafa, Rossita Shapawi
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ USA: John Wiley Sons Ltd, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Marine ornamental species aquaculture
Tác giả: Ricardo Calado
Xuất bản: West Sussex: Wiley Blackwell, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Giáo trình Mô phôi học thủy sản
Tác giả: Lưu Thị Dung, Phạm Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: Nông nghiệp, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  639.8
 
Bảo quản lạnh tinh trùng của một số đối tượng thủy sản
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  639.8
 
Aquaculture ecosystems : adaptability and sustainability
Tác giả: Saleem Mustafa, Rossita Shapawi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục