Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 859 kết quả
W-CDMA : mobile communications system
Tác giả: Keiji Tachikawa
Xuất bản: West Sussex: John Wiley Sons, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Research methods in clinical psychology : an introduction for students and practitioners
Tác giả: Chris Barker, Chris Barker, Robert Elliott, Nancy Pistrang
Xuất bản: West Sussex: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8972
 
The complete book of intelligence tests
Tác giả: Philip J Carter
Xuất bản: West Sussex: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.93
 
The Romans for dummies
Tác giả: G De la Bďoyr̈e
Xuất bản: West Sussex: John Wiley Sons Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  945.632
 
Business skills all-in-one for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Colin Barrow
Xuất bản: West Sussex: J Wiley and Sons, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650
 
Property entrepreneur : the wealth dragon way to build a successful property business
Tác giả: Vincent Wong
Xuất bản: West Sussex: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.33
 
Marine ornamental species aquaculture
Tác giả: Ricardo Calado
Xuất bản: West Sussex: Wiley Blackwell, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Pain in childbearing and its control
Tác giả: Rosemary Mander, Jennifer M Tocher
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Smashing Wordpress themes : making Wordpress beautiful
Tác giả: Thord Daniel Hedengren
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
UMTS : the fundamentals
Tác giả: Bernhard Walke, M P Althoff, P Seidenberg
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục