Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Martial arts of the world : an encyclopedia
Tác giả: Thomas A Green
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
The way of the warrior : the paradox of the martial arts
Tác giả: Howar Reid, Michael Croucher
Xuất bản: Burbank CA: Ohara Publications, 1986
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Hand to hand H2H combat elektronisk ressurs : modern army combatives
Tác giả: Greg Thompson, Kid Peligro
Xuất bản: Saint Louis Mo: H2H Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Street fighting : America's martial art
Tác giả: George Carpenter
Xuất bản: Cornville Ariz: Desert Publications, 1979
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Giáo dục thể chất Võ Thuật
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Giáo dục thể chất Vovinam
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Giáo dục thể chất 3 Vovinam
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Kỹ thuật Vovinam Việt Võ Đạo. Tập 1
Tác giả: Lê Quốc Ân, Nguyễn Chánh Tứ, Nguyễn Hồng Tâm, Nguyễn Văn Chiếu, Nguyễn Văn Sen, Trần Văn Mỹ, Võ Danh Hải
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Kỹ thuật Vovinam Việt Võ Đạo. Tập 2
Tác giả: Lê Quốc Ân, Nguyễn Chánh Tứ, Nguyễn Hồng Tâm, Nguyễn Văn Chiếu, Nguyễn Văn Sen, Trần Văn Mỹ, Võ Danh Hải
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
The dancing word : an embodied approach to the preparation of performers and the composition of performances
Tác giả: Daniel Mroz
Xuất bản: Amsterdam New York NY: Rodopi, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục