Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 46 kết quả (0.3939524 giây)
Martial Arts and Well-Being : Connecting Communities and Promoting Health
Tác giả: Fuller Carol,
Ký hiệu phân loại: 796.8
ISBN: 9781315448084
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Do or die :a supplementary manual on individual combat, showing advanced science in bayonet, knife, jiu-jitsu, savate, a...
Thông tin xuất bản: Boulder Colo : Paladin Press , 1975 c1937
Ký hiệu phân loại: 796.8
ISBN: 0873640284 :
Bộ sưu tập: Tham khảo
Tonfa tactics :a strategy for total defense
Thông tin xuất bản: Boulder Colo : Paladin Press , c1985
Ký hiệu phân loại: 796.8
ISBN: 0873643240 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Bloody iron
Tác giả: Jenks Harold J,
Thông tin xuất bản: Cornville Ariz : Desert Publications , c1978
Ký hiệu phân loại: 796.8
ISBN: 0879474246 :
Bộ sưu tập: Tham khảo
Street fighting :America's martial art
Tác giả: Carpenter George,
Thông tin xuất bản: Cornville Ariz : Desert Publications , c1979
Ký hiệu phân loại: 796.8
ISBN: 0879474289 :
Bộ sưu tập: Tham khảo
Modern arnis :the Filipino art of stick fighting
Tác giả: Presas Remy A,
Thông tin xuất bản: Burbank Calif : Ohara Publications , c1983
Ký hiệu phân loại: 796.8
ISBN: 089750089X (pbk.) :
Bộ sưu tập: Tham khảo
Chinatown Jeet Kune Do :essential elements of Bruce Lee's martial art
Tác giả: Tackett Tim,
Ký hiệu phân loại: 796.8
ISBN: 9780897501637
Bộ sưu tập: Tham khảo
Street fighting : America's martial art
Tác giả: Carpenter George,
Thông tin xuất bản: Cornville Ariz : Desert Publications , 1979
Ký hiệu phân loại: 796.8
ISBN: 0879474289 :
ID: 45560 Định dạng: PDF
Martial arts of the world : an encyclopedia
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara Calif : ABCCLIO , 2001
Ký hiệu phân loại: 796.8
ISBN: 1576071502
ID: 71587 Định dạng: PDF
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Taekwondo, boxing
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
Ký hiệu phân loại: 796.8
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục