Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 44 kết quả
Don't wear your gi to the bar : and other jiu-jitsu life lessons
Tác giả: Marshal D Carper
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Best karate: heian, tekki
Tác giả: Masatoshi Nakayama
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Complete krav maga : the ultimate guide to over 230 self-defense and combative techniques
Tác giả: Darren Levine, Andy Mogg, Bas Rutten, John Whitman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Martial arts of the world : an encyclopedia of history and innovation
Tác giả: Thomas A Green, Joseph R Svinth
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Aikido exercises for teaching and training
Tác giả: C M Shifflett
Xuất bản: Serwickley PA: Round Earth Pub, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Traditional karate-do : Okinawa goju ryu
Tác giả: Morio Higaonna
Xuất bản: Tokyo Japan New York NY: Minato Research Distributor in US Kodansha InternationalUSA through Harper Row, 1985
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Do or die : a supplementary manual on individual combat, showing advanced science in bayonet, knife, jiu-jitsu, savate, ...
Tác giả: Anthony J Drexel Biddle
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1975 c1937
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Tonfa tactics : a strategy for total defense
Tác giả: Theodore L Gambordella
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, c1985
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Bloody iron
Tác giả: Harold J Jenks, Michael Halsey Brown
Xuất bản: Cornville Ariz: Desert Publications, c1978
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Street fighting : America's martial art
Tác giả: George Carpenter
Xuất bản: Cornville Ariz: Desert Publications, c1979
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 

Truy cập nhanh danh mục