Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 146 kết quả
Cloudburst 2
Tác giả: Vic Marks
Xuất bản: : Cloudburst Press, 1976
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.89
 
Playing with infinity : mathematical explorations and excursions
Tác giả: Rózsa Péter
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1976
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Doctor Who and the Loch Ness Monster
Tác giả: Terrance Dicks
Xuất bản: : Carol Pub Group, 1976
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
100 Classic Houdini Tricks You Can Do (Over 300 Illustrations)
Tác giả: Joseph Dunninger
Xuất bản: : Arco Publishing, 1976
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.8
 
Doctor Who and the Dinosaur Invasion
Tác giả: Malcolm Hulke
Xuất bản: : Target, 1976
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Psycho-Cybernetics
Tác giả: Maxwell Maltz
Xuất bản: : Pocket, 1976
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.1
 
Jesus through many eyes : introduction to the theology of the New Testament
Tác giả: Stephen Neill
Xuất bản: Philadelphia: Fortress Press, 1976
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  225.6
 
Don't shoot--we are your children]
Tác giả: J Anthony Lukas
Xuất bản: New York: Random House, 1976
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.42
 
Principles of mathematical analysis
Tác giả: Walter Rudin
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1976
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Drums of darkness : an astrological gothic novel, Leo
Tác giả: Marion Zimmer Bradley
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 1976
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục