Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 582 kết quả
The River of Adventure
Tác giả: Michael Moorcock, Michael Moorcock cm
Xuất bản: : Macmillan UK, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
Mrs Dalloway
Tác giả: Sue Grafton, Sue Grafton cm
Xuất bản: : Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
Murder on the Orient Express: A Hercule Poirot Mystery
Tác giả: Lois McMaster Bujold, Lois McMaster Bujold cm
Xuất bản: : Black Dog Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
The Murder of Roger Ackroyd: A Hercule Poirot Mystery
Tác giả: Orson Scott Card, Orson Scott Card cm
Xuất bản: : Black Dog Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
Riders
Tác giả: Graves Carlos Ruiz Zafón, Carlos Ruiz Zafón Lucía Graves cm
Xuất bản: : Simon and Schuster, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Success to the Brave
Tác giả: Mary Roach, Mary Roach cm
Xuất bản: : Berkley Pub Group, 1984
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Voyage from yesteryear
Tác giả: Laura Joh Rowland, Laura Joh Rowland cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Sharpe's Regiment
Tác giả: Holly Black, Larbalestier Black cm Holly
Xuất bản: : HarperCollins, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Sharpe's Eagle
Tác giả: Paul Bergman, Sara J Berman-Barrett cm Paul Bergman
Xuất bản: : HarperCollins, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The crucible of time
Tác giả: Deborah Mitchell, Deborah Mitchell cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 

Truy cập nhanh danh mục