Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 275 kết quả (0.9062526 giây)
Tập tra cứu toàn tập Lê - nin : T.1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Matxcơva : Tiến Bộ , 1984
Ký hiệu phân loại: 947.0841
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Tập tra cứu toàn tập Lê - nin : T.2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Matxcơva : Tiến Bộ , 1984
Ký hiệu phân loại: 947.0841
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Disguise Techniques : Fool All of the People Some of the Time
Thông tin xuất bản: : Paladin Press , 1984
Ký hiệu phân loại: 001.95
ISBN: 0873643070
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17263 Định dạng: PDF
A Survey of Trace Forms of Algebraic Number Fields
Tác giả: Conner P E,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1984
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 9971966042
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Stereochemistry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : SpringerVerlag , 1984
Ký hiệu phân loại: 547.1223
ISBN: 0387135693
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39451 Định dạng: PDF
The Laplace Transform
Tác giả: Bellman Richard E,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1984
Ký hiệu phân loại: 515.723
ISBN: 9971966735
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
A Concise Introduction to the Theory of Numbers
Tác giả: Baker Alan,
Thông tin xuất bản: : Cambridge University Press , 1984
Ký hiệu phân loại: 512.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21125 Định dạng: PDF
Basic Programming for the VAX and PDP-11
Tác giả: Diehr Geogre,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley , 1984
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Beginner's Guide to Microprocessors
Tác giả: Gilmore Charles M,
Thông tin xuất bản: USA : Tab Books , 1984
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0830606955 :
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Business Data Communications : Basic Concepts,...
Tác giả: FitzGerald Jerry,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley , 1984
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục