Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 253 kết quả (0.2800022 giây)
The Vanishing Farmland Crisis : Critical Views of the Movement to Preserve Agricultural Land
Tác giả: Baden John,
Ký hiệu phân loại: 333.760973
ISBN: 9780700602537
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Flavins and Flavoproteins. Proceedings of the Eighth International Symposium, Brighton, England, July 9-13, 1984
Tác giả: Mayhew S G,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 1984
Ký hiệu phân loại: 574.19218
ISBN: 9783111521350
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chaucer and the Poets : An Essay on Troilus and Criseyde
Thông tin xuất bản: : Cornell University Press , 1984
Ký hiệu phân loại: 821.1
ISBN: 9781501707230
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
On the Beneficence of Censorship : Aesopian Language in Modern Russian Literature
Tác giả: Loseff Lev,
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Reading, Writing, Region : A Checklist and Purchase Guide for School and Community Libraries in Appalachia
Tác giả: Miller Jim Wayne,
Thông tin xuất bản: : Appalachian State University , 1984
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tập tra cứu toàn tập Lê - nin : T.1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Matxcơva : Tiến Bộ , 1984
Ký hiệu phân loại: 947.0841
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Tập tra cứu toàn tập Lê - nin : T.2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Matxcơva : Tiến Bộ , 1984
Ký hiệu phân loại: 947.0841
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Basic Programming for the VAX and PDP-11
Tác giả: Diehr Geogre,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley , 1984
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Beginner's Guide to Microprocessors
Tác giả: Gilmore Charles M,
Thông tin xuất bản: USA : Tab Books , 1984
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0830606955 :
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Business Data Communications : Basic Concepts,...
Tác giả: FitzGerald Jerry,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley , 1984
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục