Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Visual basic developer's guide thực hành thương mại điện tử với Asp và SQL Server = Visual Basic developer's guide to e...
Tác giả: Noel Jerke, Quan Như Hà
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.12
 
MapReduce design patterns
Tác giả: Donald Miner, Adam Shook
Xuất bản: Sebastopol CA: Oreilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.12
 
Restlet in action : developing RESTful web APIs in Java
Tác giả: Jerome Louvel, Thierr Templier, Thierr Boileau
Xuất bản: Shelter Island: Manning Publications Coc2013,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.12
 
Software architecture 2
Tác giả:
Xuất bản: Hoboken NJ: ISTE LtdJohn Wiley and Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.12
 
Expression des besoins pour le système d'information : guide d'élaboration du cahier des charges [ressource électroni...
Tác giả: Yve Constantinidis
Xuất bản: Paris: Eyrolles, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.12
 
Agile project management : creating innovative products
Tác giả: Jim Highsmith
Xuất bản: Boston: Addison Wesley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.12
 
Kĩ nghệ phần mềm . T1
Tác giả: Roger SPressman, Ngô Trung Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.12
 
OrCAD 9 phần mềm thiết kế mạch in
Tác giả: Hoàng Văn Đặng
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.12
 
Cấu trúc dữ liệu + giải thuật = chương trình
Tác giả: Nguyễn Quốc Cường, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.12
 
Pattern-Oriented Analysis And Design
Tác giả: Sherif M Yacoub, Hany H Ammar
Xuất bản: : Aw Professional, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.12
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục