Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 121 kết quả
Understanding Microsoft Virtualization R2 Solutions
Tác giả: Mitch Tulloch
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Microsoft System Center 2012 endpoint protection cookbook
Tác giả: Andrew Plue
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
VMware View 5 desktop virtualization solutions [electronic resource] : a complete guide to planning and designing soluti...
Tác giả: Jason Langone, Andre Leibovici
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
VMware cookbook [electronic resource]
Tác giả: Ryan Troy, Matthew Helmke
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Microsoft System Center 2012 service manager cookbook
Tác giả: Samuel Erskine
Xuất bản: Birmingham: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
VMware infrastructure 3 for dummies [electronic resource]
Tác giả: William J Lowe
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Microsoft virtualization [electronic resource] : master Microsoft server, desktop, application, and presentation virtual...
Tác giả: Ken Majors, Thomas Olzak
Xuất bản: Burlington MA: SyngressElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Microsoft Application Virtualization advanced guide [electronic resource] : master Microsoft App-V by taking a deep dive...
Tác giả: Augusto Alvarez
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Fantasy football for dummies
Tác giả: Martin Signore
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
VirtualBox 3.1 [electronic resource] : beginner's guide : deploy and manage a cost-effective virtual environment using V...
Tác giả: Alfonso V Romero
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Open Source, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục