Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 58 kết quả
Microsoft Office Outlook 2007 inside out
Tác giả: Jim Boyce, Beth Sheresh, Doug Sheresh
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
MCTS self-paced training kit (exam 70-431) : Microsoft SQL Server 2005--implementation and maintenance
Tác giả: Laura Sackerman, Nancy Sixsmith
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.36
 
Microsoft windows XP inside out, second edition
Tác giả: Ed Bott
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Microsoft PowerPivot for Excel 2010 : give your data meaning
Tác giả: Marco Russo
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Windows 7 step by step
Tác giả: Joan Preppernau, Joyce Cox
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Microsoft sharepoint 2010 administrator's companion
Tác giả: Bill English, Brian Alderman, Mark Ferrarz
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Understanding Microsoft Virtualization R2 Solutions
Tác giả: Mitch Tulloch
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Microsoft Visual C# 2010 step by step
Tác giả: John Sharp
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Microsoft Visual Basic 2010 step by step
Tác giả: Michael Halvorson
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.262
 
Microsoft Office Groove 2007 step by step
Tác giả: Rick Jewell, John Pierce, Barry Preppernau
Xuất bản: Redmond Wa: Microsoft Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4022
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục