Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.6903145 giây)
Exploring the JDS Linux Desktop
Tác giả: Adelstein Tom,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596007523
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8017 Định dạng: CHM
High Performance Linux Clusters with OSCAR, Rocks, OpenMosix, and MPI
Tác giả: Sloan Joseph D,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596005709
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8271 Định dạng: CHM
Understanding the Linux kernel
Thông tin xuất bản: Beijing : OReilly , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596000022
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8618 Định dạng: PDF
Running Linux
Tác giả: Welsh Matt,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596002726
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8630 Định dạng: PDF
The UNIX CD bookshelf
Tác giả: Robbins Arnold,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 1565924274
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8659 Định dạng: PDF
Linux Network Administrator's Guide
Tác giả: Bautts Tony,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596005482
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8833 Định dạng: CHM
Linux Device Drivers
Tác giả: Corbet Jonathan,
Thông tin xuất bản: : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596005903
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8913 Định dạng: CHM
Linux in a Windows World
Tác giả: Smith Roderick W,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596007582
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8917 Định dạng: CHM
Classic shell scripting
Tác giả: Robbins Arnold,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596005954
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9743 Định dạng: CHM
Essential system administration
Tác giả: Frisch AEleen,
Thông tin xuất bản: kd : OReilly , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596003439
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13037 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục