Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.4218264 giây)
New Advances in Hydrogenation Processes - Fundamentals and Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 9789535128694
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Attention and Performance XVII : cognitive regulation of performance, interaction of theory and application
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 0262315777
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Attention and performance XVII : cognitive regulation of performance, interaction of theory and application
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 0262315777
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Power up your mind : learn faster, work smarter
Tác giả: Lucas Bill,
Thông tin xuất bản: London : Nicholas Brealey Pub , 2001
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 185788275x
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 38565 Định dạng: PDF
Power up your mind [electronic resource] : learn faster, work smarter
Tác giả: Lucas Bill,
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 0585446032
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47823 Định dạng: PDF
The First 20 Hours [electronic resource] : How to Learn Anything . . . Fast!
Tác giả: Kaufman Josh,
Thông tin xuất bản: New York : The Penguin Group , 2013
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 9781101623046
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 97304 Định dạng: PDF
The Wiley handbook on the cognitive neuroscience of learning
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : John Wiley Sons Ltd , 2016
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 9781118650943
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 137983 Định dạng: PDF
Theories of human learning : what the old man said
Tác giả: Lefrançois Guy R,
Thông tin xuất bản: Belmont CA : Wadsworth , 2000
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 0534362206
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138232 Định dạng: PDF
Extinction Learning from a Mechanistic and Systems Perspective
Tác giả: Onur Gunturkun,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2016
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 9782889199082
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục