Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.564224 giây)
Influential factors to job stress of employees in refrigeration electrical engineering corporation (REE)
Tác giả: Ho Quang Minh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102022 Định dạng: PDF
Factors influencing job stress of Agribank employees in Da Lat
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 103216 Định dạng: PDF
Analysis of factors affecting job stress of employees in VNPT Tay Ninh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101080 Định dạng: PDF
Stress in the workplace : past, present and future
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Whurr Publishers , 2001
Ký hiệu phân loại: 158.72
ISBN: 1861561814
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 70009 Định dạng: PDF
Factors affecting job stress scale of employee in MB bank
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101120 Định dạng: PDF
Factors affecting to the job stress of employees in HSBC bank (Vietnam) Ltd.
Tác giả: Lam Ha Vi,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101306 Định dạng: PDF
Factors effecting to the job stress of employees at Viet Nam export import commercial joint stock bank (Eximbank)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101035 Định dạng: PDF
The consequences of employee's stress at fin company, Viet Nam
Tác giả: Ngo Trung Hieu,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101280 Định dạng: PDF
Factors affecting to job stress of employees in FPT software Vietnam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101282 Định dạng: PDF
Pressure proofing : how to increase personal effectiveness on the job and anywhere else for that matter
Thông tin xuất bản: New York NY London : Routledge , 2008
Ký hiệu phân loại: 158.72
ISBN: 0415957540
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137941 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục