Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 580 kết quả
Essentials of social research [electronic resource]
Tác giả: Linda Kalof, Amy Dan, Thomas Dietz
Xuất bản: Maidenhead New York: McGraw HillOpen University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.72
 
Research methodology [electronic resource] : methods & techniques
Tác giả: C R Kothari
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.72
 
Đông Nam Á (1Tháng 1 kỳ). 98
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội Khoa học nghiên cứu Đông Nam Á VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
Đông Nam Á (1Tháng 1 kỳ). 91
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội Khoa học nghiên cứu Đông Nam Á VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
Đông Nam Á (1Tháng 1 kỳ). 93-3
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội Khoa học nghiên cứu Đông Nam Á VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
Nghiên cứu Đông Nam Á (1Tháng 1 kỳ) =. 4 : Southeast Asian Studies
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu Đông Nam Á,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
Research methodology methods & techniques
Tác giả: C R Kothari
Xuất bản: New Delhi: New Age International, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.723
 
Petroleum Fiscal Systems and Contracts [electronic resource]
Tác giả: Muhammed Mazeel
Xuất bản: Hamburg: Diplomica Verlag, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Doing data analysis with SPSS version 18.0
Tác giả: Robert H Carver, Jane Gradwohl Nash
Xuất bản: Boston MA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.285555
 
Nghiên cứu Đông Bắc Á (1 Tháng 1 kỳ) =. 10 : Vietnam review of Northeast Asian Studies
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu Đông Bắc Á,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục