Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Từ điển tài chính Anh - Việt
Tác giả: Nguyễn Thanh Thuận, Nguyễn Thành Danh
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.03
 
The Blackwell encyclopedic dictionary of finance
Tác giả: Dean Paxson, Douglas Wood
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Business, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.03
 
Reuters financial glossary
Tác giả:
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Education, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.03
 
Essential finance
Tác giả: Nigel Gibson
Xuất bản: London: The Economist Profile Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.03
 
The encyclopedia of central banking
Tác giả: Louis-Philippe Rochon, Sergio Rossi
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.03
 
Từ điển thuật ngữ tài chính Anh - Pháp - Việt
Tác giả: Lê Văn Thanh, Nguyễn Sâm, Trương Mộc Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Licosa, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.03
 
Từ điển quản lý kinh doanh tài chính = English - Vietnamese dictionary of management - business - finance
Tác giả: Quang Hùng, Lê Hân, Trần Ngọc Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.03
 
Từ điển Thương mại và Tài chính Anh - Việt
Tác giả: Lê Phương Dũng, Phạm Đình Phương
Xuất bản: TP HCM: , 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.03
 
Từ điển quản lý - tài chính ngân hàng
Tác giả: Roger Bataille, Bernard Colasse, Pierre Conso, Dương Thị Tuyên, Hà Trường Thịnh, Robert Lavaud, Georges Nordmann, Vũ Ngọc Khuê
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.03
 
Từ điển kinh tế Anh - Pháp - Việt tài chính - ngân hàng
Tác giả: Bùi Khẩn, Nguyễn Lâm Hòe, Nguyễn Lâm, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Thắng, Vũ Thị Kim Liên
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.03
 
1

Truy cập nhanh danh mục