Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 48 kết quả (0.0200051 giây)
Making money in Forex : trade like a pro without giving up your day job
Tác giả: Ryan O'Keefe
Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.45
 
Giáo trình thanh toán quốc tế
Tác giả: Trần Hoàng Ngân
TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 332.45
 
Giáo trình bài tập và bài giải thanh toán quốc tế : Sử dụng kèm theo giáo trình thanh toán Quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc
TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 332.45
 
Kinh doanh ngoại hối = Trade currencies spot options
Tác giả: Đặng Hào Quang
Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.45
 
Thị trường ngoại hối và các giải pháp phòng ngừa rủi ro : Quản trị rủi ro tài chính
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều
Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.45
 
Thanh toán quốc tế
Tác giả: 
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.45
 
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Võ Thanh Thu
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 332.45
 
Thanh toán quốc tế : Hệ thống bài tập tình huống & câu hỏi trắc nghiệm
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.45
 
Giáo trình Thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.45
 
Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
Tác giả: Nguyễn Trương Kim Hậu
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 332.45
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục