Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Making money in Forex : trade like a pro without giving up your day job
Tác giả: Ryan O'Keefe
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.45
 
Giáo trình thanh toán quốc tế
Tác giả: Trần Hoàng Ngân, Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Trầm Thị Xuân Hương, Võ Thị tuyết Anh
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.45
 
Giáo trình bài tập và bài giải thanh toán quốc tế : Sử dụng kèm theo giáo trình thanh toán Quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Phúc Cảnh, Nguyễn Trung Thông, Phạm Khánh Duy, Phan Chung Thủy, Võ Thị Tuyết Anh, Vũ Thị Lệ Giang
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  332.45
 
Kinh doanh ngoại hối = Trade currencies spot options
Tác giả: Đặng Hào Quang
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.45
 
Thị trường ngoại hối và các giải pháp phòng ngừa rủi ro : Quản trị rủi ro tài chính
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.45
 
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Trần Hoàng Ngân, Võ Thị Tuyết Anh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.45
 
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Võ Thanh Thu, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.45
 
Thanh toán quốc tế : Hệ thống bài tập tình huống & câu hỏi trắc nghiệm
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.45
 
Giáo trình Thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế
Tác giả: Lê Phan Thị Diệu Thảo, Lê Thị Anh Đào, Nguyển Minh Sáng, Nguyễn Phước Kinh Kha, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thiên Kim, Vũ Thị Hải Minh
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.45
 
Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
Tác giả: Nguyễn Trương Kim Hậu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.45
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục