Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
Kinh tế và tài nguyên đất
Tác giả: Ngô Đức Cát
Xuất bản: Hà Nội: Nông Nghiệp, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333
 
Climate Strategy : Between Ambition and Realism
Tác giả: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbele
Xuất bản: : Amsterdam University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333
 
The Economics of Water [electronic resource] : Rules and Institutions
Tác giả: Georg Meran, Markus Siehlow, Christian von Hirschhausen
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333
 
Carbon Pricing in Japan [electronic resource]
Tác giả: Toshi H Arimura, Shigeru Matsumoto
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333
 
From efficiency to reduction : Tackling energy consumption in a cross disciplinary perspective
Tác giả: Federico Savini, Luca Bertolini, Luca Bertolini, Karin Pfeffer, Karin Pfeffer, Beatriz Pineda Revilla, Beatriz Pineda Revilla, Federico Savini
Xuất bản: : In Planning, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333
 
Human Robot Interaction
Tác giả: Nilanjan Sarkar, Nilanjan Sarkar
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333
 
The Economics of Water : Rules and Institutions
Tác giả: Georg Meran, Markus Siehlow, Christian von Hirschhausen
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333
 
Societies beyond oil [electronic resource] : oil dregs and social futures
Tác giả: John Urry
Xuất bản: London New York: Zed Books, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333
 
The Future European Energy System [electronic resource] : Renewable Energy, Flexibility Options and Technological Progre...
Tác giả: Andrea Herbst, Martin Jakob, Angelo Martino, Dominik Möst, Witold-Roger Poganietz, Steffi Schreiber
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333
 
Climate Strategy
Tác giả:
Xuất bản: sGravenhage: Amsterdam University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục