Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.2812504 giây)
Monetary Stability as a Common Concern in International Law : Policy Cooperation and Coordination of Central Banks
Tác giả: Satragno Lucia,
Thông tin xuất bản: : Brill , 2022
Ký hiệu phân loại: 343.03
ISBN: 9789004508729
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hệ thống các chính sách mới chế độ quản lý mới về tài chính - kế toán - thuế - lao động - tiền lương áp dụng cho các đơn...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 343.03
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hệ thống hóa văn bản pháp luật về tài chính kế toán - thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 343.03
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật các tổ chức tín dụng và hệ thống tài khoản kế toán
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2004
Ký hiệu phân loại: 343.03
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý tài chính đối với ngành Giáo dục - Đào tạo
Tác giả: Bộ tài chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2004
Ký hiệu phân loại: 343.03
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hướng dẫn thực hiện luật kế toán & luật thống kê
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 343.03
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 343.03
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135738 Định dạng: PDF
Dalhuisen on transnational and comparative commercial, financial, and trade law
Tác giả: Dalhuisen J H,
Thông tin xuất bản: Oxford England Portland Or : Hart Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 343.03
ISBN: 9781841137094 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
International economic law after the global crisis : a tale of fragmented disciplines
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 343.03
ISBN: 9781107075696
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 157228 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục