Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Encyclopedia of disability
Tác giả: Gary L Albrecht
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.4
 
The views and experiences of disabled children and their siblings : a positive outlook
Tác giả: Clare Connors, Kirsten Stalker
Xuất bản: London Philadelphia Pa: Jessica Kingsley Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.4
 
Disability from a humanistic perspective : towards a better quality of life
Tác giả: Shunit Raiṭer
Xuất bản: New York: Nova Biomedical Books, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.4
 
Behinderung und Menschenrechte: Ein Verhältnis auf dem Prüfstand
Tác giả:
Xuất bản: Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.4
 
Disability and poverty
Tác giả:
Xuất bản: Bristol UK: Bristol University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.4
 
Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng : dùng cho đào tạo cử nhân y tế cộng đồng
Tác giả: Trần Trọng Hải
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.4
 
Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.4
 
Different dads : fathers' stories of parenting disabled children
Tác giả: Jill Harrison, Matthew Henderson, Rob Leonard
Xuất bản: London Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.4
 
Wheelchair warrior : gangs, disability, and basketball
Tác giả: Melvin Juette, Ronald J Berger
Xuất bản: Philadelphia: Temple University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.4
 
Caring for children with special healthcare needs and their families : a handbook for healthcare professionals
Tác giả: Linda L Eddy
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục