Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.6199963 giây)
Transportation in a climate-constrained world
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.731
ISBN: 9780262255455
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ứng dụng hệ thống dự báo ô nhiễm công nghiệp IPPS đánh giá tải lượng ô nhiễm do hoạt động công nghiệp tại TP. HCM và đề ...
Tác giả: Lê Công Thịnh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.731
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72444 Định dạng: PDF
Waste in Textile and Leather Sectors
Tác giả: Korlu Aysegul,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 363.731
ISBN: 9781789852431
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Global approaches to environmental management on military training ranges
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 363.731
ISBN: 9780750316033
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Đánh giá hiện trạng môi trường ngành công nghiệp giấy ở khu vực tỉnh Đồng nai và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 363.731
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120175 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (d2d) tỉnh đồng nai và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao công ...
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 363.731
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118958 Định dạng: PDF
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và xây dựng chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn ...
Tác giả: Phan Nhân Duy,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 363.731
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75321 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường tại các KCN tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Mai Công Tài,
Thông tin xuất bản: TP Hồ Chí Minh : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 363.731
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118962 Định dạng: PDF
Bảo vệ môi trường công nghiệp Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Bá,
Ký hiệu phân loại: 363.731
ISBN: 9786047356430
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục