Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Giáo trình ô nhiễm không khí
Tác giả: Đinh Xuân Thắng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.739
 
Bảo vệ môi trường không khí
Tác giả: Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.739
 
An toàn bức xạ bảo vệ môi trường
Tác giả: Phùng Văn Duân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.739
 
Giáo trình cơ sở môi trường không khí
Tác giả: Phạm Ngọc Hổ, Đồng Kim Loan, Trịnh Thị Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.739
 
Giáo trình cơ sở môi trường nước
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ, Đồng Kim Loan, Trịnh Thị Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  363.739
 
Thực hành phân tích đất
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.739
 
Concentrating Rare Earth Elements in Coal mine drainage Using Coal Combustion Products through Abandoned Mine Land Recla...
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Office of the Assistant Secretary of Energy for Fossil Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2021
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  363.739
 
Regulations, Codes, and Standards (RCS) Template for California Hydrogen Dispensing Stations [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2012
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  363.739
 
Purdue Hydrogen Systems Laboratory [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2011
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  363.739
 
Aire dividido : crítica a la política del aire en el Valle de México, 1979-1996
Tác giả: Jose Luis Lezama
Xuất bản: Mexico DF: Colegio de Mexico Centro de Estudios Demograficos y de Desarrollo Urbano, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.739
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục