Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.6300015 giây)
Phân tích hiện trạng ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh & đề xuất giải pháp quản lý phù...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 363.7392
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ô nhiễm không khí ở TP. HCM, nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.7392
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72416 Định dạng: PDF
Fundamentals of air pollution [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 363.7392
ISBN: 0121189309
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 39761 Định dạng: PDF
Áp dụng mô hình Breeze ISCST3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho KCN N...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.7392
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72420 Định dạng: PDF
Thực hành phân tích chất lượng không khí
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 363.7392
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119332 Định dạng: PDF
Giáo trình cơ sở môi trường không khí
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.7392
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21990 Định dạng: PDF
Who owns the sky? : our common assets and the future of capitalism
Tác giả: Barnes Peter,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 363.7392
ISBN: 1559638540 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ứng dụng GIS để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước và đề xuất cá...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.7392
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72427 Định dạng: PDF
Sowing the wind : reflections on the earth's atmosphere
Tác giả: Young Louise B,
Thông tin xuất bản: New York : Prentice Hall , 1990
Ký hiệu phân loại: 363.7392
ISBN: 0130835021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 38685 Định dạng: PDF
Giáo trình ô nhiễm không khí
Ký hiệu phân loại: 363.7392
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18606 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục