Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Ô nhiễm không khí ở TP. HCM, nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu
Tác giả: Tô Thị Thúy Hằng, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
Áp dụng mô hình Breeze ISCST3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho KCN N...
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Loan, Lê Hoàng Nghiêm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
Ứng dụng GIS để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước và đề xuất cá...
Tác giả: Nguyễn Huyền Trang, Tôn Thất Lãng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
Who owns the sky? : our common assets and the future of capitalism
Tác giả: Peter Barnes
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7392
 
Phân tích hiện trạng ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh & đề xuất giải pháp quản lý phù...
Tác giả: Huỳnh Phan Thùy Trang, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
Sowing the wind : reflections on the earth's atmosphere
Tác giả: Louise B Young
Xuất bản: New York: Prentice Hall, 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
Fundamentals of air pollution [electronic resource]
Tác giả: Richard W Boubel
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
Atlas of Fallen Dust in Kuwait [electronic resource]
Tác giả: Ali Al-Dousari
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
Thực hành phân tích chất lượng không khí
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
samGlobal Environmental Resources The Ozone Problem
Tác giả: Horst Siebert
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.7392
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục