Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 233 kết quả
Business English
Tác giả: Mary Ellen Guffey, Carolyn M Seefer
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Test Your Professional English - Business Intermediate
Tác giả:
Xuất bản: : Pearson ESL, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
English on Business
Tác giả: Gerald Lees, Tony Thorne
Xuất bản: : Chancerel International Publishers Ltd, 1994
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
In Company Intermediate
Tác giả: M Powell
Xuất bản: : Macmillan Educ, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Hướng dẫn viết hồ sơ xin việc tiếng anh = How to prepare an impressive profile for job applicants
Tác giả: Nguyễn Minh Hân
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Market leader (elementary) : từ vựng-ngữ pháp và đề ôn-luyện thi trắc nghiệm
Tác giả: Bùi Thị Hà, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: Hà Nội: Lao độngXã hội, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Market leader : elementary business english course book practice file
Tác giả: David Cotton, David Cotton, Hồng Đức, David Falvey, Simon Kent
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Check your english vocabulary for business and administration : Kiểm tra từ vựng tiếng anh kinh doanh và quản lý dành ch...
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Ái Vy Đặng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Check your english vocabulary for banking and finance : tiếng anh chuyên ngành = kiểm tra từ vựng tiếng anh ngân hàng và...
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Ái Vy Đặng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024332
 
Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước = english in water resources engineering
Tác giả: Bùi Công Quang, Trần Mạnh Tuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024333914
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục