Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 225 kết quả (0.6600382 giây)
Sống sót nơi công sở English Expression For Business Conversation & Email = Xử lý "nhanh gọn lẹ" các tình huống giao tiế...
Tác giả: Park Joanne,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2021
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9786043147056
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Sống sót nơi công sở English business writing = Viết ư? Chuyện nhỏ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2021
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9786043148367
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Sống sót nơi công sở English presentation = "Ngôi sao" báo cáo và thuyết trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2021
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9786043147001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Sống sót nơi công sở English conversation = Tự tin giao tiếp với 25 động từ và 75 cấu trúc cơ bản
Tác giả: Soktae Oh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2021
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9786043148350
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective Meetings : Student's Book (Oxford Business English Skills)
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194570908
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
International hotel English
Tác giả: Adamson Donald,
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.02464794
ISBN: 0134730429
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Opportunities : Teacher's book
Tác giả: Phillips Anna,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194520293
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Written English for business : Fisrt level
Tác giả: Stanton Alan,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1990
Ký hiệu phân loại: 428.024
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Writen English for business : Second level
Tác giả: Andrews RGH,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1990
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Opportunities
Tác giả: Hollett Vicki,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1998
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục