Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 67 kết quả (0.3281256 giây)
Write for business
Tác giả: Doherty Michael,
Thông tin xuất bản: England : Longman , 1987
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 334 Định dạng: PDF
Business Opportunities : Teacher's book
Tác giả: Phillips Anna,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194520293
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
We're in Business English for Commercial Practice and International Trade : Student's Book
Tác giả: Norman Susan,
Thông tin xuất bản: England : Long man , 1988
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Opportunities
Tác giả: Hollett Vicki,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1998
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Writen English for business : Second level
Tác giả: Andrews RGH,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1990
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The language of business English : Grammar & Function
Tác giả: Brieger Nick,
Thông tin xuất bản: England : Prentice Hall , 1994
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0130425168
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective Meetings : Student's Book (Oxford Business English Skills)
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194570908
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The Language of Business Correspondence in English = Ngôn ngữ thư tín thương mại tiếng Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin , 2004
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Assignments Deskwork : Eight advanced case studies with video
Tác giả: Casler Ken,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194513742
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Căn bản tiếng Anh trong quản trị kinh doanh
Thông tin xuất bản: Matxcơva : Sự Thật , 1998
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục