Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Ultrasound in emergency care elektronisk ressurs
Tác giả: Adam Brooks, Otto Chan, Jim Connolly
Xuất bản: Malden Mass: BMJ Books Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07543
 
Color atlas of ultrasound anatomy
Tác giả: Berthold Block
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07543
 
Differential diagnosis in ultrasound imaging
Tác giả: Lucas Greiner, Dieter Nuernberg, Guenter Schmidt
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07543
 
Ultrasound [electronic resource] : the requisites
Tác giả: Barbara S Hertzberg, William D MiddletonWilliam D Middleton
Xuất bản: Philadelphia PA: Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07543
 
Manual of diagnostic ultrasound
Tác giả: Harald Lutz, Elisabetta Buscarini
Xuất bản: Geneva Switzerland: World Health Organization, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07543
 
Practical ultrasound : an illustrated guide [electronic resource]
Tác giả: Jane AltyJane Alty
Xuất bản: Boca Raton: Taylor FrancisCRC Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07543
 
Siêu âm phụ khoa thực hành
Tác giả: Đỗ Thị Mỹ An, Đỗ Danh Toàn, Nguyễn Huyền Trinh, Tạ Thị Thủy
Xuất bản: TPHCM: Y học, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07543
 
Thực hành siêu âm ba chiều (3D) trong sản khoa
Tác giả: Trần Thanh Cường
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07543
 
Kỹ thuật siêu âm : Dành cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học
Tác giả: Hoàng Ngọc Chương
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07543
 
Ultrasound Elastography
Tác giả: Monica Lupsor-Platon, Monica Lupsor-Platon
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.07543
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục