Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 368 kết quả
Poroelastic structures
Tác giả: Gabriel Cederbaum, LePing Li, Kalman Schulgasser
Xuất bản: Amsterdam New York Oxford: Elsevier, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.116
 
Scientific Modeling and Simulations [electronic resource]
Tác giả: Sidney Yip, Rubia Tomás Diaz
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.110113
 
Thermal stress resistance of materials
Tác giả: A Lanin, Ivan Ivanovich Fedik
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1123
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.112
 
Spectroscopic Properties of Rare Earths in Optical Materials [electronic resource]
Tác giả: Robert Hull
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Tsinghua University Press and SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11295
 
Solid Particle Erosion [electronic resource] : Occurrence, Prediction and Control
Tác giả: Ilmar Kleis, Priit Kulu
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11223
 
Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 1
Tác giả: Đặng Viết Cương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Sức bền vật liệu : đề thi-đáp án 1989-2008 bài tập chọn lọc
Tác giả: Phạm Ngọc Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Tuyển tập các bài giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 2
Tác giả: Đặng Viết Cương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Sức bền vật toàn tập
Tác giả: Đặng Viết Cương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục