Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 371 kết quả (0.609954 giây)
Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 57242 Định dạng: PDF
Strength of materials : a unified theory
Tác giả: Patnaik Surya N,
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN: 0750674024
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67235 Định dạng: PDF
Tuyển tập các bài giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 57244 Định dạng: PDF
Sức bền vật liệu : đề thi-đáp án 1989-2008 bài tập chọn lọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 57243 Định dạng: PDF
Sức bền vật toàn tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 57245 Định dạng: PDF
Sức bền vật liệu 1
Tác giả: Võ Minh Thiện,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94892 Định dạng: PDF
Strength of materials and structures
Tác giả: Case John,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN: 0340719206
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80252 Định dạng: PDF
Sức bền vật liệu : giáo trình
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Theory of plates and shells
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 1959
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN: 0070647798
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68827 Định dạng: PDF
Giáo trình sức bền vật liệu : dùng cho sinh viên các trường cao đẳng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục