Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.112
 
Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 1
Tác giả: Đặng Viết Cương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Sức bền vật liệu : đề thi-đáp án 1989-2008 bài tập chọn lọc
Tác giả: Phạm Ngọc Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Tuyển tập các bài giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 2
Tác giả: Đặng Viết Cương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Sức bền vật toàn tập
Tác giả: Đặng Viết Cương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Strength of materials : a unified theory
Tác giả: Surya N Patnaik, Dale A Hopkins
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierButterworthHeinemann, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Theory of plates and shells
Tác giả: Stephen Timoshenko, S Woinowsky-Krieger
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1959
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Giáo trình sức bền vật liệu : dùng cho sinh viên các trường cao đẳng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.112
 
Strength of materials and structures
Tác giả: John Case, Henry Chilver, C T F Ross
Xuất bản: London: Arnold, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Sức bền vật liệu 1
Tác giả: Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục