Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Máy biến áp : lý thuyết - vận hành - bảo dưỡng - thử nghiệm
Tác giả: Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh, Tôn Long Ngà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.314
 
Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng lên độ chính xác của máy biến điện áp cao thế kiểu dung
Tác giả: Nguyễn Hoài Vũ, Hồ Văn Nhật Chương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.314
 
Thiết kế máy biến áp điện lực
Tác giả: Phan Tử Thụ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.314
 
Sửa chữa máy điện và máy biến áp
Tác giả: Nguyễn Đức Sỹ
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.314
 
Thiết kế máy biến áp
Tác giả: Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.314
 
Thiết kế máy biến áp
Tác giả: Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.314
 
Thiết kế máy biến áp điện lực
Tác giả: Phan Tử Thụ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.314
 
Thiết kế máy biến áp điện lực
Tác giả: Phan Tử Thụ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.314
 
Máy biến áp : Lý thuyết, vận hành, bảo dưỡng, thử nghiệm
Tác giả: Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.314
 
Thiết kế máy biến áp
Tác giả: Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.314
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục