Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.3437988 giây)
Công nghệ chế tạo bánh răng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bài tập chi tiết máy
Ký hiệu phân loại: 621.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các phương pháp xác định độ chính xác gia công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22303 Định dạng: PDF
Mechanisms of memory [electronic resource]
Tác giả: Sweatt J David,
Thông tin xuất bản: London : Academic , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.82
ISBN: 0123749514
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31604 Định dạng: PDF
Chi tiết máy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chi tiết máy. Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chi tiết máy. Tập 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
IUTAM symposium on emerging trends in rotor dynamics :proceedings of the IUTAM Symposium on Emerging Trends in Rotor Dyn...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Dordrecht New York : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.82
ISBN: 9789400700192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97796 Định dạng: PDF
Bài tập chi tiết máy
Ký hiệu phân loại: 621.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Rotordynamics of Automotive Turbochargers : Linear and Nonlinear Rotordynamics - Bearing Design - Rotor Balancing
Ký hiệu phân loại: 621.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120736 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục