Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3120 kết quả (0.6100392 giây)
Value-at-risk : Theory and Pracrice
Tác giả: Holton Glyn A,
Thông tin xuất bản: USA : Academic , 2003
Ký hiệu phân loại: 332.601
ISBN: 0123540100
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Artificial intelligence
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego London : Academic , 1996
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0121619648
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 28531 Định dạng: PDF
From molecules to networks : an introduction to cellular and molecular neuroscience
Tác giả: Byrne John H,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Academic , 2004
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 0121486605
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28596 Định dạng: PDF
Crystallography made crystal clear : a guide for users of macromolecular models
Tác giả: Rhodes Gale,
Thông tin xuất bản: San Diego Calif London : Academic , 2000
Ký hiệu phân loại: 547.75046
ISBN: 0125870728
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28696 Định dạng: PDF
The chemistry and physics of stratospheric ozone
Thông tin xuất bản: San Diego Calif London : Academic , 2000
Ký hiệu phân loại: 551.5142
ISBN: 0122120515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28703 Định dạng: PDF
Handbook of cell signaling
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego Calif London : Academic , 2003
Ký hiệu phân loại: 571.64
ISBN: 0121245462
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 28705 Định dạng: PDF
The fungi
Tác giả: Carlile M J,
Thông tin xuất bản: San Diego Calif London : Academic , 2001
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN: 0127384456
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 29091 Định dạng: PDF
Communications engineering desk reference
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Academic , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0123746485
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 30354 Định dạng: PDF
Mechanisms of memory [electronic resource]
Tác giả: Sweatt J David,
Thông tin xuất bản: London : Academic , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.82
ISBN: 0123749514
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31604 Định dạng: PDF
Aspects of explosives detection [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Academic , 2008
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 0123745330
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31607 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục