Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.3300485 giây)
The Site Calculations Pocket Reference
Tác giả: Hannan Ed,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 624.0212
ISBN: 9780471730026
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Mathcad
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Introducing AutoCad Civil 3D 2010
Tác giả: Wedding James,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285836
ISBN: 0470481528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46766 Định dạng: PDF
Mastering AutoCAD Civil 3D 2008 [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47031 Định dạng: PDF
Mastering AutoCAD Civil 3D 2010
Tác giả: Wedding James,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Publ , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285836
ISBN: 9780470473535
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47620 Định dạng: PDF
Mastering AutoCAD Civil 3D 2011
Tác giả: Wedding James,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Technology Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
ISBN: 0470884185
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48865 Định dạng: PDF
Introducing Autocad Civil 3D 2010
Tác giả: Wedding James,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Technology Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285
ISBN: 0470481528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 69932 Định dạng: PDF
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên excel
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Civil engineering formulas [electronic resource]
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.02
ISBN: 0071614699
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75716 Định dạng: PDF
Infraworks essentials : autodesk official press
Tác giả: Chappell Eric,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley and Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
ISBN: 1118862031
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97333 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục