Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3899613 giây)
Uncertainty and ground conditions : a risk management approach
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Elsevier Ltd , 2006
Ký hiệu phân loại: 624.0684
ISBN: 0750669586
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31560 Định dạng: PDF
Knowledge management in the construction industry : a socio-technical perspective
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 624.0684
ISBN: 159140360X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40269 Định dạng: CHM
Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng của các công ty tư vấn trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72465 Định dạng: PDF
Quản lý dự án xây dựng : Cẩm nang hướng dẫn thực hành quản lý thi công tại công trường=Construction Project Management
Tác giả: SearsSKeoki,
Ký hiệu phân loại: 624.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Construction extension to the PMBOK guide [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 624.0684
ISBN: 9781628250909
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146733 Định dạng: PDF
Risk Management Treatise for Engineering Practitioners
Tác giả: Chike F Oduoza,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 624.0684
ISBN: 9781789846003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục