Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 88 kết quả (0.3437033 giây)
Tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn
Tác giả: Lê Quí An,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1998
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật nền móng : T2
Tác giả: Peck Ralph B,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn đồ án nền và móng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1996
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1996
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Neo trong đất đá
Tác giả: Bùi Danh Lưu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Geotechnical Engineering : Foundation Design
Tác giả: John N Cernica,
Thông tin xuất bản: NY : John Wiley , 1995
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN: 0471308870
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ứng dụng máy tính trong tính toán và vẽ biểu đồ ứng suất thẳng đứng trong đất nền dưới đáy móng đơn
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3320 Định dạng: PDF
Hướng dẫn thực hành về nền móng (Tiêu chuẩn Anh - BS 8004 : 1986)
Tác giả: Phạm Xuân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tấm và dầm nhiều lớp trên nền đàn hồi Bài toán tiếp xúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước
Tác giả: Bộ xây dựng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục