Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 88 kết quả
Principles of foundation engineering
Tác giả: Braja M Das
Xuất bản: Mason OH: Cengage, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  624.15
 
Soil-foundation-structure Interaction : selected papers from the International Workshop on Soil-Structure Interaction (...
Tác giả: Nawawi Chouw, Rolando P Orense, Michael J Pender
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.15
 
Nền và móng
Tác giả: Lê Anh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15
 
Thiết kế móng nông
Tác giả: Nguyễn Uyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15
 
Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng
Tác giả: Châu Ngọc Ẩn
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15
 
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông Đình Chất
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15
 
Nền và móng công trình
Tác giả: Nguyễn Hồng, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Phóng, Tạ Đức Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15
 
Đồ án cơ học đất- nền móng
Tác giả: Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Văn Phóng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15
 
Xử lý nền đất yếu trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Uyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15
 
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục