Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 123 kết quả (0.8199643 giây)
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Principles of foundation engineering
Tác giả: Das Braja M,
Thông tin xuất bản: Mason OH : Cengage , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN: 0495668109
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68811 Định dạng: RAR
Nền và móng công trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Soil-foundation-structure Interaction : selected papers from the International Workshop on Soil-Structure Interaction (...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN: 0415600405
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68824 Định dạng: PDF
Thiết kế móng nông
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng
Tác giả: Châu Ngọc Ẩn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đồ án cơ học đất- nền móng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nền và móng
Tác giả: Lê Anh Hoàng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xử lý nền đất yếu trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục